TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap I A)

Sunday, December 11, 2005

TRẦN XUÂN AN
bộ truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử
PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG
(1824 - 1886)

trọn bộ 4 tập
985 trang, cỡ sách 16 cm x 24 cm.

Hội đồng Phản biện, tư vấn và giám định
thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
giám định.
Tổng Thư kí Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
DƯƠNG TRUNG QUỐC
viết lời giới thiệu.

Nhà Xuất bản VĂN NGHỆ TP. HCM.
2004

Công ty FAHASA tại TP. HCM. (Việt Nam) phát hành
2004
Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM (California, USA) đăng tải
từ tháng 11-2005


Tác giả trân trọng thông báo
những đường LINKs (nối kết)
trên Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM:


A. LINK tổng mục TẬP I :

http://www.giaodiem.com/ mluc/
mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htmB. LINKs các tiểu mục TẬP I (gồm 15 tệp [files]):

http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1005_nvtuong_txaI.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky1.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky2.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky3.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky4.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky5.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky6.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky7.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky8.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky9.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky10.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky11.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky12.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky13.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky14.htm


http://www.giaodiem.com/
mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky15.htm


Bản đăng tải trên Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM do tác giả gửi đăng.
Mặc dù bản đăng tải đúng với nguyên bản, nhưng để tránh những sơ suất do khả năng kĩ thuật thư điện tử / đính kèm (email / attachment) hạn chế của tác giả, và để tránh các sự cố mạng lưới liên thông (internet) do các tin tặc (hackers) gây ra bất kì lúc nào, tác giả vẫn lấy bản đã in thành sách (có gác lại vài đọan chú thích) làm chuẩn.

Trân trọng và kính cảm ơn Ô. NGUYỄN VĂN HÓA (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm), người đã hết lòng giúp đỡ để bộ sách được công bố rộng rãi.
Trân trọng và kính cảm ơn quý độc giả, đặc biệt là các nhà nghiên cứu sử học, đã bày tỏ sự đồng cảm, nhất trí.

Xin thưa thêm: Mục đích chủ yếu của thông báo này là kính gửi đến độc giả những đường nối kết (links) để tiện việc truy cập và để quảng bá bộ sách rộng rãi hơn.

Việt Nam, TP. HCM.,
ngày 12 tháng 12 năm 2005
(năm thứ 5 công nguyên Hòa Bình)


Tác giả,
TRẦN XUÂN AN

0 Comments:

Post a Comment

<< Home